Backup Oplossingen

Backup Oplossingen

Omdat uw bedrijfsdata waardevol is dienen de nodige maatregelen genomen te worden tegen beschadiging of verlies van deze data. We moeten ons dus wapenen tegen het (per ongeluk) verwijderen van data,  het verlies door diefstal of brand.
Er zijn tal van mogelijkgeden om u hiertegen te beschermen en dit op maat van uw bedrijf.
Server backup
Tape: de veilig te stellen data wordt dagelijks opgeslagen op een tape. Nadeel is dat deze tapes dagelijks gewisseld moeten worden en het is raadzaam om bv de weekbackups buitenshuis te bewaren.
NAS: Wenst u liever niet dagelijks met tapes in de weer te zijn dan kan u kiezen voor een NAS (Network Attached Storage) als backup target. Desgewenst kunnen we ook exports instellen zodat de data van de NAS eens per week wordt overgezet op een externe HDD die dan buitenshuis bewaard wordt.