Server virtualisatie

VMware virtialisatie software

Server virtualisatie laat toe verschillende applicatieservers samen te installeren ipv op verschillende fysieke servers. Een zeer flexibele oplossing die naast een verlaagde kost in hardware investering ook nog zeer energie vriendelijk is.
Bij Neddine werken we reeds jaren met VMware, een zeer degelijke wereldspeler op het vlak van server virtualisatie. De virtualisatie software die door met meest wordt geïnstalleerd is VMware vSphere. Deze software heeft volgende specifieke eigenschappen:

 

Management:

- centraal beheer en status overzicht van de virtuele machines via VMware vCenter Server;

Efficiëntie:

- bij een druk bezette fysieke server kan de virtuele server overgeheveld worden naar een andere fysieke server;

- load balancing, de virtuele machines kunnen verspreid worden over de verschillende hosts;

- isolation en encapsulation, de virtuele machines zijn afgeschermd op hardware niveau; Controle over CPU, geheugen, disk en netwerk resources kan ingesteld worden per virtuele machine. Verder kan de volledige “state” van een virtuele machine   bewaard worden in een file;

Time saver:

- zero-downtime bij het overplaatsen van een virtuele machine naar een andere host;

- snelle recovery bij een failed host d.m.v. de Vmotion technologie;

- disaster recovery mogelijkheden door o.a. gebruik te maken van snapshots;

Gebruiksgemak:

- eenvoudig aanmaken van reserve machines via templates/cloning;

- replicatie van een virtuele machine kan eenvoudigweg door die te clonen;

- deployment van nieuwe virtuele machines door gebruik te maken van templates.