Netwerk Assessment

Neddine ICT Netwerk Infrastructure Assessment

Waarom?

Omdat we merken dat veel bedrijfsleiders van KMO's geen duidelijk beeld hebben over de organisatie van hun ICT-infrastructuur, dit  terwijl ICT in de onderneming een cruciale factor geworden is. Kortom omdat we van mening zijn dat u het recht heeft te weten hoe uw ICT er voor staat.

Wat?

We overlopen de voor uw bedrijf belangrijkste aspecten met betrekking tot beschikbaarheid, toegankelijkheid, zekerheid, performantie en compliance. In het rapport dat we daaruit opmaken komt u te weten wat goed zit, maar ook waar er verbetering aangewezen is of waar er risico's gelopen worden.

Hoe?

Onze consultant komt langs op uw bedrijf. Na een korte introductie waarbij hij uw onderneming leert kennen bespreekt hij met u de belangrijkste aspecten van uw ICT. Dit doet hij aan de hand van een audit vragenlijst die werd samengesteld met onze 20+ jaar ervaring in het Belgische KMO-landschap. Dit interview neemt ongeveer twee uren van uw tijd in beslag en we behoeven hiervoor geen toegang tot uw bedrijfsnetwerk. Na afloop maakt onze consultant zijn rapport op waarin we u de sterktes en zwaktes van uw infrastructuuropstelling duiden.

Resultaat

Dit alles resulteert in een rapport dat volledig objectief en vrijblijvend wordt opgemaakt. Het is uw eigendom en u kan het gebruiken om met uw ICT-provider de nodige aanpassingen door te voeren mocht dit noodzakelijk blijken. Indien er bepaalde facetten (vb. license compliance) verder dienen uitgediept te worden kan u daarvoor steeds bij ons terecht.